Η αρχική τιμή ήταν: 15.17€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 11.88€.
Η αρχική τιμή ήταν: 39.49€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 24.74€.
Η αρχική τιμή ήταν: 27.97€.Η τρέχουσα τιμή είναι: 22.80€.