Νέα

Πρωτοποριακό σύστημα ανίχνευσης και διακοπής διαρροών!

Βρείτε τώρα στην ΚΕΑ Α.Ε. το επαναστατικό σύστημα αυτόματης ανίχνευσης και διακοπής διαρροών, WaterGuard!

Το WaterGuard by EVAL όταν ανιχνεύσει διαρροή στο δίκτυο σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό που θέτει ο χρήστης, διακόπτει τη συνεχή και ανεξέλεγκτη ροή, η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες στην οικοσυσκευή, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, ή ακόμα υλικές και οικονομικές ζημιές.

Έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε όλα τα δίκτυα ύδρευσης έως 1 in ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη και το καλυπτόμενο δίκτυο. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος το οποίο να διαθέτει δυνατότητα ογκομέτρησης (στιγμιαίας, μέσης, συνολικής) της κατανάλωσης του δικτύου. Στο σύστημα αυτό, η δυνατότητα προστασίας μπορεί να επεκταθεί και να εκτελείται με βάση και την κατανάλωση του δικτύου.

Το WaterGuard σχεδιάστηκε για εφαρμογές σε δημόσιο ή οικιακό δίκτυο ύδρευσης κλειστών ή ανοιχτών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του τοποθετήθηκε και δοκιμάστηκε σε κανονικές συνθήκες επί μακρό χρονικό διάστημα με άριστα αποτελέσματα

Αποτελείται από δύο μέρη:

– την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου

– την υδραυλική μονάδα ανίχνευσης και διακοπής παροχής νερού

Επίσης:

– Είναι μικρών διαστάσεων

– Παρέχεται με όλα τα απαραίτητα υλικά και οδηγίες για τη σύνδεσή του στο δίκτυο από τον υδραυλικό

– Εμπεριέχονται απλές οδηγίες χρήσης για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του.

Το WaterGuardEVAL μπορεί να τοποθετηθεί:

– Στην κεντρική παροχή και στο πλησιέστερο σημείο στον υδρομετρητή εφόσον υπάρχουν ή μπορούν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες (παροχή ή μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος)

– Στον κεντρικό πίνακα υδραυλικών της οικίας ή της επιχείρησης

– Σε υδραυλικούς υποπίνακες ορόφων ή πτερύγων εφόσον πρόκειται για μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα (δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κτλ.).

Εφαρμογή

Το WaterGuardEVAL έχει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Στην πράξη, μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε εγκατάσταση περιλαμβάνει παροχή νερού. Ενδεικτικά, ορισμένες εφαρμογές του μπορεί να είναι:

– Κατοικίες

– Εξοχικές Κατοικίες

– Κήπους

– Επιχειρήσεις

– Ξενοδοχεία

– Χώροι Εστίασης

– Εργοστάσια

– Γηπεδικές Εγκαταστάσεις

– Εμπορικά Κέντρα

– Εκθεσιακά Κέντρα

– Μουσεία

– Ιδρύματα

– Νοσοκομεία

– Δημοτικά Πάρκα