Νέα

Χρήσιμες συμβουλές προστασίας των εγκαταστάσεών σας από τον παγετό!

Εν αναμονή του επερχόμενου παγετού στη χώρα, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε κάποια βασικά μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεών μας, όπως οι ηλιακοί, οι εξωτερικοί σωλήνες και οι λέβητες.

Ηλιακοί: Ελέγξτε αν διαθέτουν αντιψυκτικό υγρό. Αν όχι, προμηθευτείτε το κατάλληλο αντιψυκτικό και φροντίστε για την τοποθέτησή του.

Εξωτερικοί σωλήνες: Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες (π.χ. βρύσες μπαλκονιών) είναι μονωμένοι, διαφορετικά φροντίστε να μονωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Λέβητες: Είναι σημαντικό να μεριμνήσετε ώστε ο λέβητάς σας να έχει επάρκεια καυσίμων, καθώς τις ημέρες του παγετού η κατανάλωση θα είναι διπλάσια. Σε περίπτωση που ο λέβητας σας βρίσκεται σε χώρο που δεν κατοικείται την περίοδο αυτή, φροντίστε να υπάρχει ηλεκτροδότηση, ούτως ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η αντιπαγετική λειτουργία.